YV-200

YV-200

Hydraulic Press YV-200

Contact Us Now

MODEL YV-200 YV-300 YV-400 YV-500 YV-630
CAPACITY ( KN) 2000 3000 4000 5000 6300
PRESSURE (MPa) 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
TRAVEL (mm) 300+405 300+405 300+405 300+405 400+405
TABLE SIZE ( mm ) 980 x 500 700x1200 800x1200 900x1200 1000x1200
DIMENSION (mm) 1940 x 950 x 2350 2100x950x2700 2300x1000 x 2900 2300x1000 x 2900 2300x1200 x 2900
900 x 800x1060 1100x1200x1350 1100x1200x1360 1100x1200x1350 1100x1200x1350
WEITHT (KG) 2200 4200 5500 6500 9500

More Hydraulic Press

Hydraulic Press

Hydraulic Press

Hydraulic Press

Hydraulic Press

Hydraulic Press

Hydraulic Press